• Binnen de Broekwijken is de leefbaarheid (nog steeds) prima op orde.

  • Rondom het winkelcentrum is er soms sprake van jongerenoverlast, 'scootergedrag'.

De wijk 't Broek maakt deel uit van stadsdeel Lindenholt. De wijknaam verwijst naar het drassig gebied waarin werd gebouwd. De aanwezigheid van water geeft de wijk haar eigen charme. De woonerfstructuur van de buurten Hegdambroek, Holtgesbroek, Leuvensbroek en Wedesteinbroek is typisch voor de jaren '80; het stratenpatroon is gericht op veiligheid en ruimte voor langzaam verkeer. Enkele overblijfselen van het voormalige agrarisch landschap zijn in de wijk zichtbaar, zoals de Smalle Steeg, enkele oude fruitbomen en het populierenlaantje bij Leuvensbroek 35e straat.

Totaaloordeel

Het woon- en leefklimaat geven binnen Nijmegen een stabiel en gemiddeld beeld. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort de wijk tot de 'hogere middenklasse' van de Nijmeegse woningmarkt. De gemeente Nijmegen geeft de binnen de wijk gelegen buurt Leuvensbroek extra aandacht vanwege leefbaarheidsrisico’s.

 

Algemeen

Hier gaan we in op het woon- en leefklimaat per wijk. Voor een samenvattend totaalbeeld van de Nijmeegse wijkontwikkelingen ga naar ‘Wijkontwikkelingen’.

Toelichting

De wijkbeschrijving bevat, naast een topografisch kaartbeeld, een korte kernschets van de ruimtelijke opbouw van de wijk en geeft zo mogelijk enig historisch perspectief. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.