Toelichting

De Nijmeegse wijkmonitor is mede gebaseerd op de kwalificaties van www.leefbaarometer.nl De VROM-Leefbaarometer levert op basis van indicatoren een modelmatige voorspelling van het subjectieve bewonersoordeel over de leefbaarheid. Daaronder verstaan we de mate waarin de woon- en leefomgeving aansluit bij de eisen en wensen die er door de mens aan worden gesteld. NB: De wijkgrenzen op het kaartje zijn indicatief.