De module cijfers is onderverdeeld in 4 tabellen met de thema's leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaam, als bij de module wijkprofiel en de module conclusies.

Waar mogelijk zijn, op moment van uitgave van de Wijkmonitor, de meest recente cijfers opgenomen. Het jaar van analyse is vermeld in de kolom "actueel jaar". Naast de kolommen met het cijfer wijk, stadsdeel en Nijmegen volgen de kolommen met het ontwikkelingscijfer. Het ontwikkelingscijfer is het resultaat van de cijfers uit de periode in de kolom "actueel jaar" en de periode in de kolom "ontw".