Conclusies Zwanenveld

Toelichting

De conclusies zijn onderverdeeld in de 4 thema's leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaamheid. Dit onderscheid is ook gemaakt bij de wijkprofielen en de cijfer-tabellen. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een uitgebreide set van wijkindicatoren (vanuit registraties en enquêtes; zichtbaar onder ‘cijfers’), kwalificaties van leefbaarometer (zie ‘leefbaarometer’ en www.leefbaarometer.nl) en informatie van wijkprofessionals (zie ‘citaten’).