Toelichting

Op basis van analyse van een vaste set wijkindicatoren (zichtbaar onder ‘cijfers’), informatie van wijkprofessionals (waar ook citaten van zijn opgenomen) en de resultaten van leefbaarometer.nl (zie ‘leefbaarometer’ en www.leefbaarometer.nl) geven we diverse kwalificaties. Deze kwalificaties presenteren we per wijk in een zogenaamde profieltaart. Het middenvlak geeft een totaaloordeel over de staat van de wijk. De middenring laat de eindoordelen over de thema's leefbaarheid, sociaal klimaat, woonomgeving en meedoen & zelfredzaamheid zien. Dit onderscheid is ook gemaakt bij de cijfer-tabellen en conclusieteksten. De buitenste ring geeft de kwalificaties over samenstellende delen als bevolkingskenmerken, veiligheid, openbare ruimte of onderwijsniveau. Het gekleurde blok naast de profieltaart toont de ontwikkeling van de wijk t.o.v. de voorgaande wijkmonitor.

Algemeen