Het energieverbruik in onze stad neemt gestaag af, de lokale productie van duurzame energie neemt enigszins toe:

  • Het totale gas- en elektriciteitsverbruik in Nijmegen neemt af. Het particuliere verbruik per inwoner kent ook een dalende trend, hoewel dit relatieve gas- en elektraverbruik na 2014 lijkt te stabiliseren. Nijmegenaren zijn zich behoorlijk bewust van hun energieverbruik, vooral in relatie tot de kosten. Wel kunnen onze woningen energiezuiniger, gezien het gasverbruik en de energetische kwaliteit (energielabels).
  • Veel Nijmegenaren vinden de toepassing van duurzame energie belangrijk. Zonnepanelen, zonneboilers en windmolens worden gezien als zinvolle toepassingsmogelijkheden, maar worden nog weinig toegepast. Zo neemt het aantal zonnestroom-installaties flink toe, maar vormt een klein aandeel in het totaal aantal aansluitingen. Lent en Hatert zijn koplopers, maar verhoudingsgewijs wordt in de wijken uit de bovenste woningmarkt-segmenten de meeste zonne-energie opgewekt.

Drie ontwikkelingen rond energieverbruik in Nijmegen

De belangrijkste lokale trends:

  • Het energieverbruik in onze stad neemt gestaag af.
  • Nijmegenaren zijn zich behoorlijk bewust van hun energieverbruik, vooral in relatie tot de kosten.
  • Wel kunnen onze woningen nog energiezuiniger worden.