Waardering van ondernemers voor woon- en leefklimaat gestegen

Najaar 2016 vond de laatste meting plaats in het kader van ons tweejaarlijks onderzoek onder ondernemers en instellingen in Nijmegen (Monitor Vestigingsklimaat). In de periode 2008-2016 steeg het gemiddelde rapportcijfer van ondernemers en instellingen voor het imago van de stad van 6,7 naar 7,3. Het rapportcijfer van ondernemers en instellingen voor het woon- en leefklimaat in Nijmegen steeg nog sterker: van 6,7 in 2008 naar 7,5 in 2016. Het rapportcijfer voor de directe bedrijfsomgeving schommelt sinds 2008 tussen de 6,9 en 7,1.

Figuur: Waardering ondernemers voor directe bedrijfsomgeving, woon- en leefklimaat in Nijmegen en imago van Nijmegen. Bron: Monitor Vestigingsklimaat, O&S.