Verkeersveiligheid/-drukte nummer 1 in ranglijst stadsproblemen volgens Nijmegenaren

Aan de Nijmegenaren is gevraagd wat de belangrijkste problemen van Nijmegen zijn waaraan de gemeente wat zou moeten doen. In de ranglijst van meest genoemde problemen is ‘verkeersveiligheid/-drukte’ naar de eerste plaats gestegen. Ook drugsoverlast en knelpunten m.b.t. het onderhoud van wegen zijn licht gestegen. Gedaald zijn criminaliteit en de prijs voor het betaald parkeren. De meeste problemen zijn niet door grote groepen genoemd (één probleem door meer dan 6%).

Figuur: Belangrijkste problemen in de stad volgens de Nijmegenaren. Bron: Burgerpeiling, O&S.

 

In 2011 stond ‘slechte bereikbaarheid/trage verkeersdoorstroming/files’ duidelijk nummer 1 in de ranglijst van aan te pakken stadsproblemen volgens de bewoners (genoemd door 16%). Bij de metingen daarna wordt dit veel minder vaak genoemd (door ruim 5% in 2017). De opening van de nieuwe stadsbrug in november 2013 zorgde voor een flinke stijging van het rapportcijfer voor de bereikbaarheid van de stad met de auto, zowel bij bewoners en ondernemers als bij bezoekers van de binnenstad.