Nijmegen vormt voor velen een schoon en veilig leefmilieu. Maar er zijn zeker aandachtspunten:

  • Er speelt veel geluidsoverlast in de woonomgeving, van buren of buurtgenoten en verkeerslawaai.
  • Stankoverlast komt minder naar voren, deze is er vooral van gft-containers of afvalbakken, barbecue of open vuren en wegverkeer.
  • Impact op de luchtkwaliteit is er vooral rond de grotere stadswegen.
  • Hoewel in aantal afnemend zijn er zeker milieubelastende of risicovolle bedrijven binnen onze gemeente.