Nijmegen bestand tegen toenemende neerslag, droogte en hitte?

In Nederland hebben we afgesproken dat het stedelijk gebied bestand zal moeten zijn tegen toenemende neerslag, droogte en hitte (Deltaprogramma steden 2015). Door de verwachte klimaatverandering is er een grotere kans op overstromingen, wateroverlast door extreme neerslag, droogteperiodes en het vasthouden van warmte in bebouwd gebied (met eventuele hittestress als gevolg). Of de klimaateffecten schade veroorzaken is mede afhankelijk van o.a. de kwaliteit van de bebouwing en de aanwezigheid van openbaar groen en waterpartijen (Ligtvoet e.a. 2011).

 

Is het binnen de bebouwde kom van Nijmegen warmer dan elders? Kunnen groen en water in de stad ons helpen om met de gevolgen van grilliger weersomstandigheden om te gaan? Ervaren Nijmegenaren eigenlijk zoiets als hittestress? We kunnen drie keer bevestigend antwoorden. Nijmegen kent namelijk een “stedelijk hitte-eiland effect”, waarbij in warme zomer verschillen van 7 graden zijn gemeten met het omliggende landelijk gebied. Juist in dichtbebouwde buurten met weinig groen. Een deel van de huishoudens ervaart in de woning serieuze warmteoverlast.

 

Lees hieronder meer.