We zien particulieren en bedrijven in onze stad kiezen voor zonnepanelen of zonneboilers. Het aantal woningen met stadsverwarming via het warmtenet Nijmegen neemt gestaag toe. Bewoners realiseerden in 2016 windturbines langs de A15. Hoe gaat het eigenlijk met de “hernieuwbare energie” in Nijmegen? Deze energievorm  komt uit bronnen die praktisch onbeperkt zijn te gebruiken. Denk aan wind of zon.

 

Vier trends in energieopwekking door Nijmegenaren

  • Zonnepanelen, zonneboilers en windmolens worden gezien als zinvolle toepassingsmogelijkheden, maar worden nog relatief weinig toegepast.
  • Zo neemt het aantal zonnestroom-installaties flink toe, maar vormt een gering aandeel van het totaal aantal aansluitingen.
  • Lent en Hatert zijn koplopers in zonnestroom, verhoudingsgewijs wordt in de wijken uit het hoge woningmarktsegment de meeste zonne-energie opgewekt.
  • Steeds meer woningen zijn “van het gas af”, en zijn op stadsverwarming aangesloten.