Stads- & wijkmonitor 2019

Met de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor geeft het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) een beeld van de staat en ontwikkeling van de stad en wijken.

 

Drie onderdelen

De Stads- en Wijkmonitor bestaat uit drie onderdelen, namelijk onderzoeksinformatie en statistieken over  

  1. de hoofdopgaven in de bestuursperiode 2018-2022 (inclusief een samenvatting van de Stads- en Wijkmonitor);
  2. de programma’s in de begroting;
  3. de 35 Nijmeegse woonwijken (wordt iedere twee jaar geactualiseerd; eerstvolgende update voorjaar 2020).


Kaartmateriaal

De wijkgrenzen in het kaartmateriaal van de Stads- en Wijkmonitor zijn een benadering van de administratief vastgelegde wijkgrenzen.


Benchmarksteden

In de Stads- en Wijkmonitor komt u regelmatig de term benchmarksteden tegen. Het gaat om zeven kennissteden (studentensteden) met tussen de 120.000 en 230.000 inwoners (Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg) en Arnhem (stad van vergelijkbare omvang nabij Nijmegen).