Stads- & wijkmonitor 2018

Met de jaarlijkse Stads- en Wijkmonitor geeft het gemeentelijke bureau Onderzoek en Statistiek (O&S) een beeld van de staat van de stad en deelgebieden daarbinnen.

 

Drie onderdelen

De Stads- en Wijkmonitor bestaat uit drie onderdelen:

  1. Thema’s: informatie over de strategische thema’s, de belangrijkste uitdagingen voor de lopende bestuursperiode.
  2. Programma’s: informatie over de onderwerpen binnen de beleidsprogramma’s.
  3. Wijken: informatie over de 35 Nijmeegse woonwijken (wordt iedere twee jaar geactualiseerd; laatste update begin 2018).


Kaartmateriaal

De wijkgrenzen in het kaartmateriaal van de Stads- en Wijkmonitor zijn een benadering van de administratief vastgelegde wijkgrenzen.


Benchmarksteden

In de Stads- en Wijkmonitor komt u regelmatig de term benchmarksteden tegen. Het gaat om zeven kennissteden (studentensteden) met tussen de 120.000 en 230.000 inwoners (Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht, Nijmegen en Tilburg) en Arnhem (stad van vergelijkbare omvang nabij Nijmegen).