Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Veiligheid

Het aantal woninginbraken was in 2015 en 2016 veel lager dan in de jaren 2012 en 2013. Ook zien we in 2016 een daling van auto-inbraak, autodiefstal en fietsendiefstal. Het aantal bedrijfsinbraken daarentegen is in 2016 gestegen.

Het aantal straatroven was in 2016 duidelijk hoger dan in 2015, maar wel lager dan in 2012 en 2013. Het aantal overvallen op bedrijven en woningen was in 2016 lager dan in de jaren daarvoor. Voor het aantal geregistreerde gevallen van mishandeling en bedreiging zien we geen duidelijke trend.

Het aantal meldingen over verwarde personen was in 2016 duidelijk hoger dan in 2015. Ook het aantal meldingen van overlast door zwervers en drugs- en drankoverlast nam in 2016 toe. Het aantal meldingen van jeugdoverlast en vernieling was in 2015 en 2016 lager dan in de jaren daarvoor. De Burgerpeilingmetingen in 2011, 2013 en 2015 laten zien dat het percentage dat vaak jongerenoverlast in de buurt ervaart de afgelopen jaren vrij stabiel is. Wel wordt jongerenoverlast steeds minder genoemd als een met voorrang aan te pakken stadsprobleem.

Het percentage Nijmegenaren, dat zich in de woonbuurt vaak of soms onveilig voelt, is de afgelopen jaren licht gedaald.

Op enkele punten scoort Nijmegen gunstiger dan de benchmarksteden: het rapportcijfer van burgers voor de veiligheid van de woonbuurt en het oordeel van burgers over het functioneren van de gemeente en de politie met betrekking tot de veiligheid in de woonbuurt. Voor de geregistreerde misdrijven, het slachtofferschap en het nemen van preventieve maatregelen door burgers scoort Nijmegen in de buurt van het gemiddelde voor de benchmarksteden (Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Maastricht en Tilburg).