Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Openbare ruimte

Beeld van openbare ruimte
Een ruime meerderheid van de Nijmegenaren (87%) vindt Nijmegen een mooie stad en twee derde vindt de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk (Burgerpeiling 2015). Het oordeel van Nijmegenaren over de beeldkwaliteit van de stad is in 2015 wat gunstiger dan in 2013. Ook de scores van binnenstadbezoekers voor de netheid en inrichting van de binnenstad zijn gestegen.

Met betrekking tot de openbare ruimte in woonbuurt laat de Burgerpeiling 2015 het volgende zien:

  • Het percentage Nijmegenaren, dat de woonbuurt schoon vindt, is licht afgenomen (van 75% in 2013 naar 71% in 2015). In Oud-West is die afname sterker.
  • In de meeste stadsdelen is de score voor de mate van verloedering van de woonbuurt verbeterd. Dat geldt niet voor Nijmegen-West.
  • In Nijmegen-Centrum is het aandeel, dat vindt dat er in de buurt veel vernield wordt, sterk gedaald.
  • In Nijmegen-Noord is de tevredenheid over het groen in de buurt afgenomen. Noord scoort op dit punt nu het meest ongunstig, gevolgd door Oud-West.

Onderhoud openbare ruimte
De Burgerpeiling 2015 laat het volgende zien:

  • De tevredenheid over het onderhoud van de wegen in de woonbuurt is licht afgenomen en is relatief laag in Nijmegen-Zuid.
  • Over het onderhoud van fietspaden in de stad oordelen Nijmegenaren positiever dan over het onderhoud van de wegen voor het autoverkeer.  
  • In Nijmegen-Noord is de ontevredenheid over het groenonderhoud sterk toegenomen.
  • Het aandeel Nijmegenaren, dat rommel/zwerfvuil als één van de belangrijkste aan te pakken buurtproblemen noemt, is licht toegenomen (van 5% in 2011 naar 8% in 2015).

De algemene waarderingsscore voor de openbare ruimte in de buurt en stad ligt in 2015 op 6,8. Dat is even hoog als in 2013. De algemene waarderingsscore voor de openbare ruimte in de buurt is iets gedaald (van 7,0 in 2013 naar 6,9 in 2015). Deze score is het hoogst in Nijmegen-Centrum en -Midden (7,1) en het laagst in Nijmegen-Oud-West (6,4). In Nijmegen-Oud-West en ook in Nijmegen-Noord is de score relatief sterk gedaald.

Bij de Bel- en Herstellijn kwamen de laatste jaren relatief veel meldingen binnen over Oud-West, Nijmegen-Centrum en Dukenburg. In 2015 was daarnaast het aantal meldingen over Nijmegen-Noord voor het eerst wat bovengemiddeld.

Stedenvergelijking laat zien dat de tevredenheid bij Nijmegenaren over het onderhoud van de openbare ruimte op een gemiddeld niveau ligt.