Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Inkomen en armoedebestrijding

Nijmeegse huishoudens zijn relatief arm: 18% van de huishoudens heeft een inkomen tot 110% van het sociaal minimum. Dat is veel meer dan het landelijk gemiddelde (12%) maar wel vergelijkbaar met de situatie in veel andere steden.

Er wonen in Nijmegen ruim 70.000 (wanneer je alleen naar zelfstandig wonenden huishoudens kijkt) tot  meer dan 90.000 (wanneer ook kamerbewoners meegeteld worden) huishoudens. Een behoorlijk deel van hen is afhankelijk van een uitkering:

  • 7700 huishoudens hebben (1-1-2017) een bijstandsuitkering, een cijfer dat al jarenlang stijgt en relatief hoog is
  • het aantal WW-uitkeringen beweegt sterk mee met de economische conjunctuur. Het is jarenlang flink gestegen, maar is sinds 2013/2014 weer gestabiliseerd en zelfs iets afgenomen. Het aantal WW-uitkeringen is eind 2016 ongeveer 4300.
  • het aantal arbeidsongeschikten is al jaren redelijk stabiel, rond de 8000.

Een laag inkomen hoeft niet per se te betekenen dat je ook financiële problemen hebt. Naar eigen zeggen is de financiële situatie van 9% van de Nijmeegse huishoudens slecht.