Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Economie en werk

De aantrekkingskracht van Nijmegen is veelzijdig. Binnen de eigen regio heeft Nijmegen een sterke werkfunctie. Als winkel- en ook steeds meer als uitgaansstad wordt het stadscentrum hoog gewaardeerd en -ondanks druk op de functie als aankoopplaats- als toekomstbestendig gezien, toeristisch heeft de stad een goed imago en toenemend bezoek. De achterblijvende logiescapaciteit wordt versterkt.

De beroepsbevolking is de laatste 10 jaar flink gegroeid. De werkloosheid tussen 2008 en 2013 flink gestegen, maar in 2014 zet de daling in. De Nijmeegse beroepsbevolking kent veel hoogopgeleiden, de werkloosheid juist zeer veel laagopgeleiden. Beide aandelen zijn opvallend groot, zowel ten opzichte van Nederland als ten opzichte van de andere kennissteden.

Nijmegen heeft een economie met twee gezichten. Er is een groot en doorgaans stabiel onderwijs-gezondheidszorgcluster dat lange tijd zorgde voor banengroei, soms zelfs tegen de conjunctuur in. De marktsector is veel gevoeliger voor de stemming van de conjunctuur. In de krimpperiode 2008-2009 gingen in de stad 3.650 banen verloren in de marktsector, in overheid, onderwijs en gezondheidszorg stond daar 2000 banen groei tegenover. Na een flinke groeispurt van april 2010 tot april 2011, zien we de banengroei weer omslaan in een krimp. Pas in 2015 is weer sprake van groei. De laatste paar jaar is de marktsector de trekker van de groei. De  gezondheidszorg (2013-2014) en de overheid (2014-2015) zorgen nu juist voor groeivertraging. In 2016 noteert de stad toch weer een banenverlies (-900). In de staart van de recessie zijn toch nog enkele grote werkgevers omgevallen of sterk ingekrompen. Binnen de groep kennissteden is de Nijmeegse banenontwikkeling mede hierdoor aan de magere kant.

Binnen de marktsector zien we het ondernemersvertrouwen na half 2011 kelderen, om vervolgens pas in 2014 flink te herstellen. Niettemin blijft de groei van ondernemerschap onder de Nijmeegse bevolking ook in de slechte jaren indrukwekkend. De groei van het aantal ZZP-ers dempt de forse krimp van werknemersbanen in de tweede recessie. Het ondernemingsklimaat in Nijmegen bereikt met een 6,7 in 2016 de hoogste score van de laatste 10 jaar.
De markten voor bedrijfsmatig onroerend goed laten faseverschillen zien: de kantoren- en bedrijfsruimtemarkt laten sanerende ontwikkelingen zien. De markt voor bedrijventerreinen blijft ondanks een flink aantrekkende afzet in 2016 nog tamelijk ruim. In de winkelmarkt zien we een oplopende leegstand tot aan 2015. In januari 2017 ligt de winkelleegstand echter weer wat lager.

Vanaf 2015 tot 2020 wordt een banengroei verwacht in Nijmegen van ruim 4%. De beroepsbevolkingsgroei ligt hier met 3,7% weliswaar hoger dan landelijk, maar de werkloosheid tussen 2015 en 2020 kunnen dalen van 8 naar 7% van de beroepsbevolking. Tot 2020 zien we een matige banenkrimp in de industrie. De bouw kent in 2015 een kantelpunt van krimp naar groei. Onderwijs en zorg kennen een gematigde doorgroei, waarbij de zorg de groei toeneemt en in het onderwijs de stijging dempt.