Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Dienstverlening

De waardering voor de dienstverlening wordt op verschillende manieren gemeenten via klantenonderzoek.  Voorts levert de Burgerpeiling waarderingscijfers op. Hieruit komt een neutraal tot positief imago naar voren over de dienstverlening en informatieverstrekking vanuit de gemeente. De komende periode zijn er op het gebied van dienstverlening veranderingen aan de orde, zoals de doorontwikkeling van de digitale afhandeling van allerlei zaken, (het benutten van de mogelijkheden van) de nieuwe huisvesting van de Stadswinkel en het afsprakenbeleid. Daarbij is ook de afstemming tussen de dienstverlening vanuit de diverse sectoren een punt van aandacht. De komende jaren zal e.e.a. via diverse vormen van (klanten)onderzoek worden gemonitord. Daarnaast doet Nijmegen mee aan een landelijk initiatief, de “Vensters voor dienstverlening”, een nieuw monitorinstrument waarmee de gemeentebrede dienstverlening in beeld wordt gebracht en gebenchmarkt.