Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Imago stad

Veel Nijmegenaren hebben een positief beeld van hun stad (Burgerpeiling 2015). De waardering voor Nijmegen is de laatste jaren in grote lijnen gelijk gebleven. Wel is het oordeel over de aantrekkelijkheid van de binnenstad wat verbeterd. Over de ontwikkeling van de stad - in het afgelopen jaar en in de toekomst - denkt met in 2015 positiever dan in 2013. De jongere volwassenen (18-34 jaar) oordelen over het algemeen het meest positief over de stad, de oudere leeftijdsgroep (65+) het minst positief. In vergelijking met enkele jaren gelden zien minder Nijmegenaren de slechte bereikbaarheid/verkeersdoorstroming en de criminaliteit als belangrijke aan te pakken stadsproblemen.

De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad ligt in 2016 op 7,5. Dat is net zo hoog als in 2014 én is het hoogste cijfer sinds de start van de peilingen onder bezoekers twintig jaar geleden. In 2016 zijn de rapportcijfers van bezoekers voor de fietsstallingsmogelijkheden, de bereikbaarheid met de auto, de parkeermogelijkheden, de parkeertarieven, het groen, de veiligheid en de inrichting duidelijk hoger dan in 2012. Ramingen duiden op een afname van het aantal bezoeken aan de Nijmeegse binnenstad overdag. Tegelijk is het totaal aantal betaalde parkeeruren in de binnenstad de laatste jaren vrij stabiel.

De waardering van ondernemers en instellingen voor het woon- en leefklimaat in de stad is bijna even hoog (7,5 in 2016) als bij de inwoners (7,6 in 2015). De gemiddelde scores van ondernemers en instellingen voor het ‘woon- en leefklimaat’ en voor het ‘imago van Nijmegen’ zijn in de periode 2006-2016 flink gestegen.
De score voor het ondernemersklimaat is in 2016 iets hoger (6,7) dan in de jaren daarvoor.

Nijmegen scoort gunstig in enkele ranglijsten voor woonaantrekkelijkheid.