Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Bestuur

Hoe beoordelen Nijmegenaren het bestuur van de stad? Hebben ze bijvoorbeeld vertrouwen in het college van burgemeester en wethouders en vinden ze dat ze als kiezer invloed hebben op wat er in de gemeente gebeurt? De meeste Nijmegenaren hebben geen uitgesproken oordeel over dergelijke zaken. Als zij dat wel hebben, zijn zij vaker positief dan negatief. Dit beeld is vergelijkbaar met voorgaande jaren.