Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Stad in de regio

De verwevenheid tussen Nijmegen en regiogemeenten is aan de zuidkant van de Waal duidelijk groter dan aan de noordkant en loopt door tot in Noord-Brabant en Limburg.
Het winkelaanbod in Nijmegen is voor diverse gemeenten aan de zuidkant van de Waal behoorlijk belangrijk. Andersom vloeien er ook bestedingen voor boodschappen af naar de regio.
Voor het culturele aanbod is Nijmegen nog belangrijker voor het ommeland dan voor het winkelaanbod.
Vooral de dichtbij gelegen gemeenten aan de zuidkant van de Waal sterk zijn aangewezen op de ziekenhuizen in Nijmegen.
Tussen Nijmegen en de regio wordt er wel over en weer verhuisd, maar de meeste mensen die vertrekken uit Nijmegen verhuizen naar gemeenten buiten de regio. En ook de meeste vestigers komen van buiten de regio.