Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Bruisende binnenstad

Bezoekers
De algemene waardering van bezoekers voor de Nijmeegse binnenstad ligt in 2016 op 7,5. Dat is net zo hoog als in 2014 én is het hoogste cijfer sinds de start van de peilingen onder bezoekers twintig jaar geleden. In 2016 zijn de rapportcijfers van bezoekers voor de fietsstallingsmogelijkheden, de bereikbaarheid met de auto, de parkeermogelijkheden, de parkeertarieven, het groen, de veiligheid en de inrichting duidelijk hoger dan in 2012. De score voor het parkeertarief is wel nog onvoldoende (5,2).
Ramingen duiden op een afname van het aantal bezoeken aan de Nijmeegse binnenstad overdag. Verder lijken de bezoekers wat korter te blijven en wat minder uit te geven dan bij de voorgaande bezoekerspeilingen. Tegelijk is het totaal aantal betaalde parkeeruren in de binnenstad de laatste jaren vrij stabiel. Het bezoek aan de culturele podia is de laatste jaren gestegen.

Leegstand
Het percentage leegstaand winkelvloeroppervlakte nam in 2015 en 2016 duidelijk af, na een stijging in de jaren daarvoor. In januari 2017 lag het leegstandspercentage op 7,6. Dat is het laagste percentage van de laatste 10 jaar en een lager percentage dan in de meeste benchmarksteden.

Werkgelegenheid
Na een flinke daling van de werkgelegenheid in het stadscentrum in de voorgaande jaren, is deze tussen 2015 en 2016 licht gestegen. In 2016 is het aantal banen in de horeca in de binnenstad voor het eerst hoger dan het aantal banen in de detailhandel.

Karakter
Volgens onderzoeksbureau BRO is de Nijmeegse binnenstad onderscheidend met een ‘jong’ en ‘eigenzinnig’ karakter naast het normale winkelaanbod. Bijzonder is de wisselwerking tussen detailhandel, horeca, dienstverlening en ambacht en cultuur, binnen een deels fraai monumentaal decor. Het kernwinkelgebied heeft grotendeels bekende winkelketens (‘herkenning’), terwijl de aanloop- en randstraten verrassende en eigenzinnige ondernemers huisvesten. Deze randstraten zijn meer kwetsbaar voor ontwikkelingen als de groei van internetwinkelen en winkelleegstand.

Imago
In mei 2015 verricht onderzoek onder Nederlanders naar het imago van de stad laat zien dat de Vierdaagse de belangrijkste associatie bij de stad is. De uitkomsten van het onderzoek duiden op een succesvolle profilering van Nijmegen als oudste stad met een bijzondere historie. Bij de vraag naar de oudste stad van Nederland wordt Nijmegen nog steeds het meest genoemd. Opvallend is dat vrij veel Nederlanders Nijmegen zien als een stad voor recreatie rond het water.
De laatste jaren zien we een uitbreiding van de plaatsen in Nijmegen waar mensen kunnen overnachten. Zo steeg het aantal hotelbedden in Nijmegen van 816 in 2011 naar 1236 in 2016. Het aantal hotelovernachtingen is, na een daling in de recessiejaren, sterk gestegen (176.500 in 2015). Wel telt Nijmegen in vergelijking met de benchmarksteden nog steeds weinig hotelbedden.

Bewoners
Bewoners van Nijmegen-Centrum waarderen hun woonbuurt als plek om te wonen en leven hoger (7,6) dan gemiddeld (7,4). In vergelijking met 2013 zijn ze in 2015 meer tevreden over de parkeergelegenheid in de buurt en ervaren ze minder parkeer- en geluidsoverlast.