Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Samenvatting

De statistieken en in de afgelopen jaren uitgevoerde onderzoeken geven over het algemeen een positief beeld van Nijmegen en de Nijmeegse wijken. Nijmegen scoort goed als het gaat om de woonaantrekkelijkheid, het inwonertal is sterk gegroeid en er zijn veel nieuwe woningen gebouwd. Belangrijke problemen volgens Nijmegenaren van een aantal jaar geleden - de slechte bereikbaarheid en de criminaliteit - zijn kleiner geworden. Ruim de helft van de Nijmegenaren zet zich in de vrije tijd in voor organisaties, anderen of de woonbuurt. Het oordeel van ondernemers en instellingen over het ondernemersklimaat in de stad is licht gestegen. De waardering voor de binnenstad is gestegen, maar het bezoekersaantal overdag vertoont wel een dalende trend. Het aantal hotelovernachtingen is flink toegenomen. Bewoners zijn bereid om mee te werken aan het streven naar een duurzame stad, het energieverbruik is verder gedaald en de stad scoort goed in afvalscheiding.
Wel laat de economische crisis nog flinke sporen na. Veel huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen, het aantal banen nam - na een lichte opleving in 2015 - in 2016 verder af en de werkloosheid is nog te hoog. Vanaf 2014 is de werkloosheid wel aan het dalen. Voor de komende jaren wordt binnen diverse sectoren banengroei verwacht.