Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Cultuur en Cultuurhistorie

Nijmegen blijft een stad waar relatief veel podiumvoorstellingen plaatsvinden. Het percentage Nijmegenaren dat in Nijmegen culturele voorstellingen bezoekt (63%) is in 2015 ongeveer even hoog als in 2011. Het aandeel dat filmvoorstellingen bezoekt is licht gedaald, van 66% in 2011 naar 62% in 2015. Vanaf 2013 is het podiumbezoek aan het stijgen, na enkele jaren van daling ten tijde van de economische crisis. Het nieuwe Doornroosje, dat in oktober 2014 openging trekt meer dan twee keer zoveel bezoekers als het oude Doornroosje. En ook bij enkele andere podia zien we positieve ontwikkelingen in de bezoekcijfers.

Het aantal uitleningen bij de bibliotheek nam in 2015 voor het eerst sinds jaren toe, onder meer door een groei van het aantal bij Bibliotheek op school aangehaakte basisscholen. Wel is het percentage volwassenen dat gebruik maakt van de bibliotheek in de periode 2013-2015 opnieuw wat afgenomen.

Het aantal banen in de categorie ‘kunsten’ is de laatste jaren licht gestegen naar 1.407 in 2016. Dat is 1,6% van alle banen in Nijmegen.

Veel Nijmegenaren staan positief tegenover het profileren van Nijmegen als oudste stad met een bijzondere historie. Uit in 2015 verricht onderzoek naar het imago van Nijmegen onder Nederlanders komt naar voren dat die historische profilering succesvol is.
Diverse initiatieven in het kader van Verleden Verbeeld worden positief beoordeeld.