Stads- en wijkmonitor 2017
ARCHIEF

Wonen

Nijmegen is in de afgelopen 20 jaar flink gegroeid in inwonertal. Er zijn 23.000 mensen bijgekomen (+16%). Het aantal huishoudens (+18-20%) en de woningvoorraad kennen een nog hoger groeitempo. Daarbij is de invloed van de verdubbeling van het aantal studerenden aan het Nijmeegs WO én (vooral) het HBO goed voelbaar. Gegeven de flinke binding aan de stad en regio van afgestudeerden, is dit ook nog een factor voor de toekomst.

De nieuwbouw van woningen ligt ook in de recessiejaren op een hoog niveau. Met name de bouw van etagehuurwoningen in de bestaande stad was de grote motor. Inmiddels trekt ook de laagbouwkoopmarkt weer aan,  zichtbaar in de opgeleefde en constante kavelafzet in de Waalsprong. Binnen de set vergelijkingssteden laat Nijmegen een hoge woningproductie zien. Het aandeel van de wijken waarin de prioritaire nieuwbouwgebieden Waalsprong en Waalfront liggen, groeit binnen de stedelijke woningproductie.

Er zijn in Nijmegen veel huurwoningen, van corporaties, maar ook vrij veel van andere verhuurders. Huurders zien het percentage dat ze besteden aan woonlasten de laatste jaren oplopen. Bij kopers is dat dalend. Het aandeel betaalbare woningen dat door mensen met een hoger inkomen wordt bewoond (scheefwonen) neemt af.